Lodaer Img

Daniel Daniluk

zastępca dyrektora centrum fizjoterapii z Katowic Daniel Daniluk

Doświadczenie zawodowe

mgr inż. kierunków ścisłych ukończonych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prywatnie brat właściciela – Sandry Daniluk-Nowak, pasjonata piłki nożnej, hiszpańskiej ligi i nauk o człowieku z niespełnionym pragnieniem studiowania fizjoterapii. W ŹRÓDLE pełni rolę zastępcy dyrektora odpowiedzialnego za wszelkie kwestie formalne, rozliczeniowe, kadrowe, techniczne i organizacyjne placówki.