Lodaer Img

Neurologopedia

Neurologopedia katowice

Neurologopedia jest specjalistyczną dziedziną logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem, terapią i rehabilitacją zaburzeń komunikacji wynikających z uszkodzeń neurologicznych. Historia neurologopedii sięga kilku dziesięcioleci wstecz i była wynikiem postępu w dziedzinie neurologii i logopedii. Obecnie, w XXI wieku, neurologopedia jest uznawana za istotną dziedzinę medyczną, a rozwój neurologii i neurorehabilitacji pozwala na ciągły postęp w diagnostyce i terapii zaburzeń związanych z uszkodzeniami neurologicznymi.

Neurologopedia skupia się na wykorzystaniu zdolności neuroplastyczności mózgu, czyli jego zdolności do adaptacji i reorganizacji, w celu poprawy zdolności komunikacyjnych pacjenta.

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią i rehabilitacją zaburzeń związanych z oddechem, poborem i obróbka pokarmu, napięciem mięśni. Wsparciem prawidłowego rozwoju twarzoczaszki, wszelkich umiejętności, które powinien realizować kompleks ustno-twarzowy dla pacjenta w danym wieku. Uszkodzeń neurologicznych, wad genetycznych, zaburzeń ssania, oddychania i wielu innych.

Ważnym aspektem pracy neurologopedy jest uwzględnienie unikalnych potrzeb i sytuacji każdego pacjenta. Ponieważ uszkodzenia neurologiczne są różnorodne i wpływają na komunikację w różny sposób. Neurologopedzi mają szerokie spektrum pracy i mogą wspierać pacjentów w celu poprawy zdolności komunikacyjnych, związanych z efektywnym jedzeniem, prawidłowym torem oddechowym.

Czym w swojej pracy zajmuje się neurologopeda?

Neurologopedzi mają szerokie spektrum pracy i mogą wspierać pacjentów w wielu różnych obszarach związanych z komunikacją i połykaniem. Oto niektóre z głównych obszarów, w których neurologopedzi mogą działać:

 • Zaburzenia neurologiczne: Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacyjnych związanych z uszkodzeniami neurologicznymi, takimi jak afazja, dysartria, apraksja mowy, czy zaburzenia mowy spowodowane urazami mózgu czy chorobami neurodegeneracyjnymi.
 • Dysfagia: Diagnoza i terapia trudności z połykaniem, które mogą być związane z uszkodzeniami neurologicznymi lub innymi przyczynami.
 • Problemy z żywieniem u dzieci: Pomoc dzieciom, które mają trudności z karmieniem piersią, przyjmowaniem pokarmów czy rozszerzaniem diety.
 • Wspomaganie komunikacji: Pomoc osobom, które mają trudności z komunikacją werbalną, poprzez wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci: Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i języka, wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Problemy z wymową: Pomoc dzieciom i dorosłym w poprawie artykulacji i wymowy dźwięków mowy.
 • Opieka nad pacjentem ortodontycznym i wędzidełkowym: Osiągnięcie prawidłowych umiejętności związanych z jedzeniem, pionizacja języka i domknięciem warg, zadbanie o dobry przebieg procesu leczenia i gojenia.

Jakie są różnice między neurologopedą a logopedą?

Logopeda może mieć szeroki zakres specjalizacji, od terapii zaburzeń mowy u dzieci po terapię wad wymowy u dorosłych, jednak niekoniecznie musi być specjalistą w obszarze neurologopedii. Jego podejście terapeutyczne zależy od rodzaju i przyczyny zaburzenia komunikacji pacjenta.

Neurologopeda jest specjalistą z zakresu neurologopedii, co oznacza, że skupia się na diagnozowaniu i terapii zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniami neurologicznymi. Jego podejście terapeutyczne opiera się na wykorzystaniu zdolności neuroplastyczności mózgu, czyli zdolności do adaptacji i reorganizacji, aby poprawić zdolności komunikacyjne pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi.

Warto zaznaczyć, że neurologopeda, jak i logopeda, są specjalistami w dziedzinie terapii komunikacji, ale nie są lekarzami. Posiadają odpowiednie wykształcenie i specjalizacje, które umożliwiają im pracę z pacjentami. W razie potrzeby, neurologopeda lub logopeda może współpracować z lekarzami innych specjalności, takimi jak neurolog, laryngolog czy psychiatra, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Jak wygląda terapia w gabinecie neurologopedy?

Terapia neurologopedyczna jest indywidualnie dostosowanym procesem, który skupia się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń. Wygląd terapii neurologopedycznej może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta, ale ogólnie obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 1. Ewaluacja: Pierwszym krokiem w terapii neurologopedycznej jest przeprowadzenie oceny pacjenta. Neurologopeda dokładnie analizuje zdolności pacjenta. W tym celu wykorzystuje różne testy i oceny, aby zrozumieć zakres i charakter zaburzenia.
 2. Plan terapeutyczny: Na podstawie wyników ewaluacji, neurologopeda tworzy spersonalizowany plan terapeutyczny. Ten plan określa cele terapii, metody i techniki, które będą stosowane, częstotliwość sesji terapeutycznych oraz oczekiwane rezultaty.
 3. Spotkania terapeutyczne: Terapia neurologopedyczna zazwyczaj odbywa się w formie regularnych sesji, w trakcie których neurologopeda pracuje z pacjentem nad określonymi celami terapeutycznymi. Sesje mogą obejmować różnorodne ćwiczenia i zadania.
 4. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC): W przypadku, gdy pacjent ma trudności, neurologopeda może wprowadzić środki komunikacji alternatywnej i wspomagającej, które pomagają pacjentowi w komunikacji.
 5. Zadania: Często neurologopeda przypisuje pacjentowi zadania do wykonania w domu. Regularne wykonywanie tych zadań ma na celu utrwalenie zdobytych umiejętności i wspieranie postępów terapeutycznych.
 6. Monitorowanie postępów: Neurologopeda regularnie ocenia postępy pacjenta i dostosowuje terapię w zależności od jego potrzeb i reakcji na terapię.
 7. Wsparcie pacjenta i rodziny: Terapia neurologopedyczna nie ogranicza się tylko do pracy z pacjentem, ale może również obejmować wsparcie rodziny i osób bliskich, aby pomóc im zrozumieć i wspierać postępy pacjenta w codziennym życiu.

Kiedy warto udać się po pomoc do neurologopedy?

Do neurologopedy warto udać się, jeśli masz lub ktoś z twoich bliskich doświadcza trudności w komunikacji, problemy z mową np. afazją, które mogą wynikać z uszkodzeń neurologicznych. Ważną dziedziną neurologopedy jest również praca pacjentami z zaburzeniami połykania. Uszkodzenia neurologiczne mogą wpływać na mięśnie odpowiedzialne za proces połykania, co prowadzi do trudności w jedzeniu i piciu. Trudności w czytaniu i pisaniu to kolejna dziedzina, w której neurologopeda może być pomocny. Osoby z uszkodzeniami neurologicznymi mogą doświadczać trudności w czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu czy rozpoznawaniu liter i słów. Neurologopeda może prowadzić terapię, która wspiera pacjentów w rozwijaniu tych umiejętności. Współpraca z neurologopedą może być korzystna także dla dzieci z opóźnieniem mowy lub innych zaburzeń komunikacji. Neurologopeda może przeprowadzić szczegółową ocenę i opracować spersonalizowany program terapeutyczny, który wspomoże rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Zapraszamy na wizytę w Centrum Terapii i Rehabilitacji Źródło

3 km
Chorzów - 5min.
10 km
Bytom - 20min.
13 km
Sosnowiec - 17min.
18 km
Zabrze - 23min.
25 km
Gliwice -25min.