Lodaer Img

Logopedia

logopedia katowice

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.  Oddziaływaniem na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i kształtowania osobowości.

W logopedii wyróżnia się trzy koncepcje określające obszar badań, m.in. medyczną, pedagogiczną i holistyczną. Przedmiotem badań logopedii są m.in. prawidłowy proces nabywania kompetencji językowej, zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym, pochodzenie i przyczyny powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy, czy wpływ zaburzeń mowy na psychikę i funkcjonowanie społeczne.

Logopedia obejmuje wiele specjalności, w tym:

 • logopedię teoretyczną,
 • logopedię stosowaną (ogólną i specjalną),
 • logopedię wychowawczą,
 • logopedię artystyczną,
 • logopedię korekcyjną,
 • surdologopedię i inne. 

Jak wygląda terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna jest zindywidualizowanym podejściem terapeutycznym, które ma na celu diagnozowanie, usuwanie oraz zapobieganie różnym zaburzeniom mowy i komunikacji. Wiedza na temat procesów rozwoju mowy oraz zrozumienie głębokich korzeni problemów logopedycznych pozwalają logopedom podejść do pacjentów w sposób kompleksowy i holistyczny.

Pierwszym krokiem terapii logopedycznej jest dokładna ocena pacjenta. Logopedzi współpracują z pacjentami w różnym wieku – od niemowląt po dorosłych. W przypadku dzieci, obserwacje rozwoju mowy rozpoczynają się już od najmłodszych lat, aby wykryć ewentualne trudności. Znaki wskazujące na zaburzenia mowy można obserwować już u niemowląt – np. opóźnienia w pojawianiu się dźwięków czy trudności w ssaniu.

Podczas terapii logopedycznej, szczególną uwagę zwraca się na komunikację interpersonalną i budowanie relacji z pacjentem. Terapeuci wykorzystują różne narzędzia i techniki, takie jak obrazki, piktogramy, migi czy gesty interakcyjne, aby pomóc pacjentom w komunikacji, zwłaszcza jeśli nie używają jeszcze słów.

Wskazania do wizyty u logopedy

Wizyta u logopedy jest zalecana w przypadku wystąpienia problemów z mową, komunikacją i funkcjonowaniem języka. Wskazania do wizyty u logopedy mogą obejmować:

 1. Zaburzenia wymowy: Trudności z wymawianiem głosek lub zastępowanie ich innymi. Terapia logopedyczna ma na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek.
 2. Opóźnienie mowy u dzieci: Jeśli dziecko nie zaczyna mówić w oczekiwanym wieku lub ma opóźniony rozwój mowy, wizyta u logopedy może pomóc zidentyfikować przyczyny i rozpocząć odpowiednią terapię.
 3. Zaburzenia języka pisanego: Dzieci, które mają trudności w czytaniu i pisaniu, mogą skorzystać z terapii logopedycznej, aby poprawić umiejętności czytania, rozumienia tekstu i pisania.
 4. Problemy z komunikacją interpersonalną: Osoby, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, rozumieniu i interpretacji języka mowy ciała czy gestów, mogą skorzystać z terapii logopedycznej, aby poprawić umiejętności komunikacyjne.
 5. Zaburzenia głosu: Pacjenci z problemami z głosem, takimi jak chrypka, nadmierna wysokość lub niski ton, mogą skonsultować się z logopedą w celu diagnostyki i terapii tzw. emisji głosu.
 6. Problemy z połykaniem: Osoby, które mają trudności z połykaniem, zwłaszcza w związku z zaburzeniami neurologicznymi lub po urazach, mogą skorzystać z terapii logopedycznej w celu poprawy funkcji połykowych.
 7. Autyzm i inne zaburzenia neurologiczne: Osoby z autyzmem lub innymi zaburzeniami neurologicznymi, które wpływają na komunikację, mogą korzystać z terapii logopedycznej w celu rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych.
 8. Uszkodzenia mózgu i afazja: Osoby, które doświadczyły uszkodzeń mózgu, na przykład w wyniku udaru, mogą potrzebować terapii logopedycznej, aby nauczyć się ponownie mówić lub poprawić zdolności komunikacyjne.
 9. Przygotowanie do operacji korekcyjnych: Pacjenci, którzy mają wady wymowy, mogą skonsultować się z logopedą przed planowanymi operacjami korekcyjnymi, aby przygotować się do terapii po zabiegu.

Jak przygotować dziecko do wizyty u logopedy?

Przygotowanie dziecka do wizyty u logopedy jest istotne, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas spotkania. Ważne jest, aby dziecko zrozumiało, dlaczego ma pójść do logopedy. Wytłumacz mu, że logopeda jest specjalistą, który pomoże mu w lepszym mówieniu i rozumieniu. Przed wizytą warto zbudować pozytywne nastawienie u dziecka, zachęcając je do ciekawości i otwartości wobec nowej sytuacji. Można wybrać dogodny czas na spotkanie, unikając planowania go w chwilach, gdy dziecko jest zmęczone lub głodne.

Jeśli to możliwe, pozwól dziecku poznać logopedę przed wizytą. To może pomóc w nawiązaniu relacji i zaufania do nowej osoby. Zachęć dziecko do zadawania pytań i wyrażania swoich ewentualnych obaw. Warto przygotować dziecko na zabawę podczas wizyty u logopedy. Logopedzi często wykorzystują zabawy i gry do terapii, więc ważne jest, aby dziecko wiedziało, że będzie się bawić i jednocześnie uczyć nowych rzeczy.

Towarzyszyć dziecku na wizycie u logopedy. Twoja obecność może sprawić, że dziecko poczuje się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Po wizycie, niezależnie od tego, jak się ona potoczyła, zachęcaj dziecko i doceniaj jego wysiłki. Podkreśl, że nauka może wymagać czasu i wysiłku, ale że każdy postęp jest ważny.

Bądź cierpliwy i wspieraj dziecko w procesie terapii logopedycznej. Pamiętaj, że osiągnięcie postępów może wymagać czasu i regularnej pracy. Twój entuzjazm i wsparcie są kluczowe dla sukcesu terapii logopedycznej i zachęcają dziecko do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki.

Po jakim czasie terapia logopedyczna przynosi rezultaty?

Czas, w jakim terapia logopedyczna przynosi rezultaty, jest różny i zależy od wielu czynników. Każde dziecko jest inne, ma indywidualne potrzeby i tempo rozwoju, dlatego trudno określić jednoznaczny czas oczekiwania na efekty. W niektórych przypadkach, dzieci mogą odnotować poprawę już po kilku sesjach terapeutycznych, szczególnie w lekkich zaburzeniach mowy czy wymowy pojedynczych głosek. Jednak w przypadku bardziej złożonych trudności, czas terapii może być dłuższy.

Niektóre trudności mowy lub komunikacyjne mogą wymagać długoterminowej terapii, zwłaszcza jeśli są związane z głębszymi problemami rozwojowymi. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i pozwolić dziecku na rozwijanie się w swoim własnym tempie. Rezultaty terapii logopedycznej zależą również od zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny. Aktywna współpraca rodziców z logopedą, implementowanie wskazówek terapeuty w codziennej komunikacji z dzieckiem i wspieranie go w ćwiczeniach mają kluczowe znaczenie dla postępów w terapii.

W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących postępów terapii logopedycznej, warto porozmawiać o tym z logopedą, aby dowiedzieć się, jakie są realistyczne oczekiwania i jakie kroki podjąć, aby wspierać dalszy rozwój umiejętności mowy u dziecka.

Zapraszamy na wizytę w Centrum Terapii i Rehabilitacji Źródło

3 km
Chorzów - 5min.
10 km
Bytom - 20min.
13 km
Sosnowiec - 17min.
18 km
Zabrze - 23min.
25 km
Gliwice -25min.