Lodaer Img

Turnus wybiórczość pokarmowa

Dla jakich dzieci kierowany jest turnus wybiórczości pokarmowej ?

 • Dla maluchów, które wykazują opór lub trudności w jedzeniu różnorodnych pokarmów.
 • Dla dzieci z ograniczonym wyborem żywności lub wybiórczością pokarmową.
 • Dla małych pacjentów z zaburzeniami sensorycznymi, które wpływają na ich zdolność do przyjmowania różnych smaków, zapachów i konsystencji.
 • Dla dzieci z opóźnionym rozwojem umiejętności jedzenia i akceptacji nowych pokarmów.
 • Dla dzieci z potrzebami żywieniowymi związanymi z karmieniem przez sondę lub inne metody specjalistycznego żywienia.
 • Dla dzieci, które doświadczają problemów emocjonalnych związanych z jedzeniem.
 • Dla rodzin, które szukają wsparcia i specjalistycznej terapii w obszarze wybiórczości pokarmowej u swoich dzieci.
 • Czas trwania 10 dni roboczych
 • Dla kogo Dla dzieci
 • Kategoria
 • Miejsce Katowice
wybiórczość pokarmowa turnus leczniczy

Cel turnusu wybiórczości pokarmowej

Celem turnusu wybiórczości pokarmowej jest pomóc dzieciom przezwyciężyć trudności związane z jedzeniem oraz rozwijać zdolność do przyjmowania różnorodnych pokarmów. Naszym celem jest znalezienie faktycznej przyczyny wybiórczości pokarmowej i kompleksowa pomoc zespołu specjalistów, którzy pomogą poradzić sobie z przyczyną problemu w opracowanym indywidualnie programie terapeutycznym.

Nasz program terapeutyczny ma na celu poprawę nawyków żywieniowych, zwiększenie akceptacji nowych smaków, zapachów i konsystencji pokarmów oraz rozwijanie umiejętności komfortowego i efektywnego spożywania posiłków. Nasz zespół przekaże zalecenia do wsparcia wszystkich obszarów – od funkcji motorycznych, analizy sensorycznej, po emocjonalną relację z jedzeniem. Ponadto podejmowana współpraca w grupie, w przyjaznej atmosferze sprzyja pokonywaniu trudności.

Do głównych celów należą:

 • Rozszerzenie diety
 • Przełamanie barier sensorycznych
 • Zmniejszenie lęku i stresu
 • Poprawa komunikacji i interakcji
 • Zwiększenie samodzielności
 • Wsparcie rodzin
 • Ogólny rozwój dziecka
 • Porawa stanu żywieniowego

i wiele innych korzyści, które uzyskujemy wspólnie przy poszanowaniu godności dziecka oraz jego rodzica/ opiekuna

Plan turnusu wybiorczości pokarmowej

Dobór zajęć podczas turnusu terapii wybiórczości pokarmowej odbywa się w sposób indywidualny i zgodnie z potrzebami oraz celami terapeutycznymi każdego dziecka. Uwzględniamy specyficzne wyzwania zdrowotne, poziom rozwoju i preferencje sensoryczne danej osoby.

Turnus rozpoczynamy ze wskazanymi przez naszego pediatrę wynikami badań.

 1. Kwalifikacja do turnusu – (nieodpłatnie)
 2. Kompleksowa diagnostyka pierwszego dnia turnusu
 3. Dobór indywidualnej terapii
 • warsztaty dla rodziców o tematyce prawidłowego przygotowania i wprowadzania posiłków,
 • zalecenia i proponowany plan terapii długoterminowej dobrane w sposób indywidualny dla dziecka i jego rodziny,
 • codziennie wspólne zabawy o tematyce jedzeniowej/ zajęcia sensoplastyczne, wspólne posiłki,
 • podsumowanie turnusu wraz z przekazaniem zaleceń dostosowanych do aktualnych potrzeb dziecka.
dla niejadków turnus

Metody terapeutyczne wykorzystywane w trakcie turnusu

Podczas turnusu terapii wybiórczości pokarmowej stosowane są różnorodne metody terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wyzwań każdego dziecka. Oto niektóre z metod, które mogą być wykorzystywane w trakcie terapii wybiórczości pokarmowej:

 1. Terapia sensoryczna: Wykorzystujemy różnorodne sensoryczne doświadczenia, takie jak dotyk, smak, zapach i tekstura, aby pomóc dziecku stopniowo akceptować nowe pokarmy i zwiększać komfort podczas posiłków.
 2. Systematyczne wprowadzanie pokarmów: Metoda polegająca na stopniowym wprowadzaniu nowych pokarmów do diety dziecka w kontrolowany sposób, aby pomóc w pokonywaniu oporu przed nowymi smakami i teksturami.
 3. Modelowanie zachowań: Nasi terapeuci mogą modelować pozytywne zachowania podczas jedzenia, aby zachęcić dziecko do naśladowania i eksplorowania nowych pokarmów.
 4. Akcja i obserwacja: Dziecko jest zachęcane do interakcji z różnymi pokarmami poprzez dotyk, obserwację i manipulację, co może pomóc w zmniejszeniu lęku i oporu.
 5. Zabawy kulinarno-edukacyjne: Zajęcia kulinarno-edukacyjne, w których dzieci uczestniczą w przygotowywaniu prostych potraw, mogą pomóc w zrozumieniu procesu jedzenia i wpłynąć na pozytywne odczucia wobec pokarmów.
 6. Komunikacja wzrokowa i werbalna: Wykorzystanie komunikacji wzrokowej i werbalnej, aby zwiększyć zainteresowanie i motywację do próbowania nowych pokarmów oraz komunikowanie swoich preferencji.
 7. Wzmocnienie pozytywne: Stosowanie pozytywnego wzmocnienia, takiego jak nagrody lub pochwały, za próbowanie i akceptację nowych pokarmów.
 8. Desensytyzacja (odwrażliwianie): Stopniowe eksponowanie dziecka do pokarmów, zaczynając od pokarmów o zbliżonych cechach do znanych i akceptowanych, aby pomóc w pokonywaniu oporu.
 9. Terapia grupowa: Sesje terapeutyczne w grupie z innymi dziećmi mogą pomóc w tworzeniu pozytywnego środowiska społecznego podczas posiłków i zachęcać do eksploracji nowych pokarmów.