Lodaer Img

Turnus integracja sensoryczna

Dla kogo jest turnus integracji sensorycznej?

 • autyzmem wysoko funkcjonującym
 • ADHD
 • zespołem Aspergera
 • zespołem Downa
 • afazją czuciową i ruchową
 • dyspraksją
 • zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi
 • nadwrażliwością na dźwięki, zapachy, dotyk, bodźce wzrokowe, przutylanie
 • niechęcią do podejmowana aktywności takich jak huśtanie, zjeżdżanie, wspinanie, bujanie, bieganie
 • podwrażliwością wzrokową, dotykową, słuchową, ruchową
 • zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem aktywności fizycznej
 • opóźnieniem rozwoju mowy
 • trudnościami w nauce, motoryce małej i dużej
 • trudnościami w relacjach z rówieśnikami
 • Czas trwania 5/10 dni roboczych
 • Dla kogo Dla dzieci
 • Kategoria
 • Miejsce Katowice
turnusy integracji sensorycznej dla dzieci

Cel turnusu integracji sensorycznej

Cel turnusu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodzica. Ustalamy go na podstawie kwalifikacji do turnusu, a następnie na podstawie szczegółowej diagnozy, wywiadu i badania dziecka. W razie potrzeby, w ramach turnusu – pogłębiamy diagnostykę z zakresu, który oferuje nasza Poradnia. Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na obranie kierunku terapeutycznego są rozmowy z rodzicami/ opiekunami dzieci i ich oczekiwania względem naszej współpracy.

Zakładamy, że w ramach turnusu Integracji Sensorycznej, Państwa dzieci zostaną objęte opieką certyfikowanego terapeuty Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuty z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. W razie indywidualnych potrzeb zespół terapeutyczny zostaje poszerzony o psychodietetyka, psychologa, osteopatę i/lub terapeutę czaszkowo-krzyżowego, również dla chętnych rodziców, jeśli potrzeby dzieci zostaną w pełni wyczerpane.

Zespół terapeutyczny będzie czuwał nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci realizujących intensywną rehabilitację, a także nad wypełnieniem priorytetowych potrzeb pacjentów uczestniczących w turnusie. Mamy nadzieję pomagać dzieciom w pozyskiwaniu nowych doświadczeń za sprawą różnorodności metodycznej. Bazując na zjawisku neuroplastyczności mózgu. Dzięki nowym doświadczeniom w układzie nerwowym dziecka, dążymy do stworzenia nowych połączeń, które nasz mózg będzie wykorzystywał w przyszłości.

Uczymy się czuć, rozumieć i odpowiadać ciałem na bodźce. Następnie walczymy wspólnie o to, aby odpowiedzi naszego ciała były jak najbardziej celowe i precyzyjne. Przy tym, dbamy o to, aby dziecko dążyło do jak największej samodzielności i poczucia satysfakcji, a także sprawczości.

Do głównych celów należą:

 • Normalizacja procesów przetwarzania sensorycznego
 • Praca nad zharmonizowaniem poziomu pobudzenia
 • Dobór zabaw i sprzętów sprzyjających rozwojowi motoryki
 • Zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną
 • Praca nad koordynacją wzrokowo-ruchową, orientacją ciała w przestrzeni, równowagą
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie diety sensorycznej, dostępności urządzeń elektronicznych
 • Kontrola karmienia wraz z badaniem struktur obszaru ustno-twarzowego
 • Stymulacja sensoryczna w przypadku zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego
 • Omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń
 • Wsparcie osteopatyczne w przypadku zaburzeń układu autonomicznego, traum okołoporodowych,

i wiele innych korzyści, które uzyskujemy wspólnie przy poszanowaniu godności dziecka oraz jego rodzica/ opiekuna

Plan turnusu integracji sensorycznej

Dobór zajęć jest w pełni indywidualny i podyktowany dobrem dziecka, chęcią jego wsparcia, więc w skład zespołu będącego w gotowości do pomocy są specjaliści: Integracji Sensorycznej (SI), komunikacji alternatywnej, osteopata, psychodietetyk, pedagog, psycholog oraz pediatra – dietetyk kliniczny, który będzie czuwał nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci realizujących intensywną terapię.

Przykładowy plan

 • Wizyta kwalifikująca lub diagnostyczna, przeprowadzona przez certyfikowanego terapeutę SI, diagnoza obejmuje ok. 2-3 spotkania ze specjalistą, który dokonuje obserwacji dziecka, przeprowadza bardzo wnikliwy wywiad z rodzicem/opiekunem oraz przeprowadza testy niezbędne do wykonania oceny procesów modulacji sensorycznej.
 • Następnie raz dziennie terapia Integracji Sensorycznej wg ustalonego indywidualnie planu terapeutycznego oraz raz dziennie wizyta u specjalisty: fizjoterapeuty i/lub terapeuty czaszkowo-krzyżowego, osteopaty, psychologa, psychodietetyka (na podstawie indywidualnego planu terapeutycznego), wizyta również możliwa dla rodziców w ramach potrzeb i/lub wyczerpania potrzeb dziecka.
 • Dwa razy w tygodniu zajęcia grupowe: TUS, sensoplastyka, muzykoterapia, logorytmika.
 • Kończymy podsumowaniem turnusu wraz z dalszymi zaleceniami dla rodziców.
katowice integracja sensoryczna

Metody terapeutyczne wykorzystywane w trakcie turnusu

Podczas turnusu integracji sensorycznej wykorzystywane są różnorodne metody terapeutyczne, które mają na celu pomóc dzieciom w rozwijaniu zdolności przetwarzania sensorycznego i poprawie ich funkcjonowania w codziennym życiu. Oto niektóre z metod terapeutycznych, które mogą być stosowane w trakcie terapii integracji sensorycznej:

 • Sensoryzacja: Nasi terapeuci wykorzystują różnorodne sensoryczne bodźce, takie jak dotyk, dźwięk, zapach, smak i ruch, aby stymulować układ nerwowy i pomóc dzieciom dostosować się do różnych bodźców sensorycznych.
 • Sensoryczne zabawy i ćwiczenia: Dzieci są angażowane w różnorodne sensoryczne zabawy i ćwiczenia, które pomagają im eksplorować i adaptować się do różnych stymulacji sensorycznych.
 • Desensytyzacja (odwrażliwianie): Stopniowe i kontrolowane narażanie dziecka na bodźce sensoryczne, które mogą wywoływać niepokój lub opór, aby pomóc w pokonywaniu nadwrażliwości.
 • Wzmacnianie pozytywne: Wykorzystanie pozytywnego wzmocnienia, takiego jak nagrody lub pochwały, za udział w aktywnościach sensorycznych i eksplorację nowych bodźców.
 • Ćwiczenia ruchowe: Wprowadzanie ruchu i aktywności fizycznej w terapię sensoryczną, co może pomóc w regulacji układu nerwowego i integracji sensorycznej.
 • Praca z materiałami sensorycznymi: Wykorzystywanie różnorodnych materiałów sensorycznych, takich jak piasek, glinka, woda, aby pomóc w rozwijaniu zdolności dotykowych i taktylnych.
 • Praca zabawkami i narzędziami sensorycznymi: Używanie specjalistycznych zabawek i narzędzi sensorycznych, aby pomóc w regulacji sensorycznej.
 • Terapia w strefie regulacyjnej: Praca nad identyfikacją i korzystaniem ze stref regulacyjnych, które pomagają dzieciom zrozumieć i kontrolować swoje emocje i zachowanie.

W trakcie terapii integracji sensorycznej terapeuci wybierają i dostosowują metody, aby pomóc dzieciom w lepszym przetwarzaniu sensorycznym, poprawie umiejętności adaptacyjnych i zdolności do efektywnego funkcjonowania w różnych sytuacjach sensorycznych.