Lodaer Img

Turnus dla dzieci z wyzwaniami

Dla jakich dzieci kierowany jest turnus ?

 • z epilepsją
 • z MPDz
 • z zespołami genetycznymi
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)
 • z zaburzeniami metabolicznymi
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • wcześniaków
 • oraz wszystkich dzieci potrzebujących wielospecjalistycznego wsparcia
 • Czas trwania 10 dni roboczych
 • Dla kogo Dla dzieci
 • Kategoria
 • Miejsce Katowice
rehabilitacja dzieci z wyzwaniami turnus

Cel turnusu dla dzieci z wyzwaniami

Cel turnusu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodzica. Ustalamy go na podstawie kwalifikacji do turnusu, a następnie na podstawie szczegółowej diagnozy, wywiadu i badania dziecka. W razie potrzeby, w ramach turnusu – pogłębiamy diagnostykę z zakresu, który oferuje nasza Poradnia. Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na obranie kierunku terapeutycznego są rozmowy z rodzicami/ opiekunami dzieci i ich oczekiwania względem naszej współpracy. Zakładamy, że w ramach turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka z wyzwaniami, głównie motorycznymi – obejmiemy podopiecznego priorytetowo opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty oraz neurologopedy.

Do głównych celów należą:

 • Normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego
 • Zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną
 • Wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej
 • Wspieranie kontroli motorycznej oraz posturalnej
 • Wdrażanie rozwiązań dla życia codziennego dziecka i rodziny
 • Praca nad samodzielnością oraz satysfakcją dziecka
 • Wspieranie całości rozwoju poznawczego - od percepcji węchowej, przez trening pamięci po rozwój mowy
 • Omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń
 • Wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego
 • Wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej,
 • Treningi karmienia
 • Integracja odruchów

i wiele innych korzyści, które uzyskujemy wspólnie przy poszanowaniu godności dziecka oraz jego rodzica/ opiekuna

Jak dobieramy zajęcia podczas turnusu

Dobór zajęć jest w pełni indywidualny i podyktowany dobrem dziecka, chęcią jego wsparcia, więc w skład zespołu będącego w gotowości do pomocy są specjaliści: Integracji Sensorycznej (SI), komunikacji alternatywnej, osteopata, psychodietetyk, pedagog, psycholog oraz pediatra – dietetyk kliniczny, który będzie czuwał nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci realizujących intensywną rehabilitację. 

rehabilitacja dzieci z autyzmem w trakcie turnusu
turnus dla dzieci z chorobami neurologicznymi

Mamy nadzieję pomagać dzieciom w pozyskiwaniu nowych doświadczeń za sprawą różnorodności metodycznej, przy pomocy specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych i do terapii integracji sensorycznej. Dzięki nowym doświadczeniom w układzie nerwowym dziecka tworzą się nowe połączenia, które nasz mózg będzie wykorzystywał w przyszłości. Uczymy się czuć, rozumieć i odpowiadać ciałem na bodźce. Następnie walczymy wspólnie o to, aby odpowiedzi naszego ciała były jak najbardziej celowe i precyzyjne. Przy tym, dbamy o to, aby dziecko dążyło do jak największej samodzielności i poczucia satysfakcji, a także sprawczości.

Metody terapeutyczne wykorzystywane w trakcie turnusu

Metody, z których korzystamy są różnorodne, ponieważ mamy świadomość, że nie ma jednej słusznej metody dla każdego – nasz zespół pracuje w sposób interdyscyplinarny i uczciwy przekazując informacje o najlepszych rozwiązaniach dla dziecka.

 • NDT Bobath,
 • Vojta,
 • RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa),
 • kinesiotaping,
 • elektrostymulacja,
 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia trójpłaszczyznowa,
 • AAC,
 • czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia ręki,
 • refleksologia,
 • terapia tkanek miękkich.