Lodaer Img

Turnus dla bobasów

Dla jakich dzieci kierowany jest turnus dla bobasów ?

 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • asymetrią ułożeniową
 • kręczem szyi
 • syndromem KISS
 • zespołem Downa
 • zespołami genetycznymi
 • wadami wrodzonymi stóp
 • przepukliną pępkową i kresy białej (DrA)
 • craniosynostozą, plagiocephalią
 • opóżnieniem rozwoju psychoruchowego
 • Czas trwania 5/10 dni roboczych
 • Dla kogo 0-12 miesiącca
 • Kategoria
 • Miejsce Katowice
zajęcia w formie turnusu dla dzieci do 1 roku życia

Jaki jest cel turnusu dla bobasów?

Turnus dla bobasów to nie tylko zbiór terapii, to kompleksowy program skrojony na miarę potrzeb każdego małego pacjenta. Wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego nasze wsparcie skupia się na indywidualnym podejściu do terapii i opieki. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma ogromny potencjał do rozwoju, a naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym to możliwość zostanie w pełni wykorzystana.

Głównym celem turnusu terapeutycznego dla dzieci jest poprawa zdrowia, rozwoju fizycznego i psychoruchowego oraz podniesienie jakości życia dzieci z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Poniżej przedstawiamy główne cele tego turnusu:

 1. Normalizacja napięcia mięśniowego: Turnus ma na celu pomoc w regulowaniu napięcia mięśniowego u dzieci, które mogą mieć zaburzenia w tej dziedzinie.
 2. Budowanie symetrii ciała: Dzięki odpowiednim terapiom i ćwiczeniom, celem jest osiągnięcie symetrii ciała oraz równowagi w rozwoju fizycznym.
 3. Wyrównanie zdolności motorycznych: Poprzez odpowiednie terapie, dzieci mają szansę osiągnąć zdolności motoryczne odpowiednie dla ich wieku.
 4. Dbanie o jakość wzorców ruchowych: Turnus ma na celu kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych, co może wpłynąć na zdolności ruchowe dziecka.
 5. Rozwój motoryki małej i dużej: Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia, dzieci będą rozwijać zarówno zdolności motoryki małej, jak i dużej.
 6. Stymulacja sensoryczna: Turnus obejmuje stymulację sensoryczną, która pomaga dzieciom lepiej rozumieć i reagować na bodźce z otoczenia.
 7. Wdrażanie rozwiązań codziennych: Dzieci oraz rodzice uczą się praktycznych rozwiązań związanych z codziennym funkcjonowaniem, co może poprawić komfort i jakość życia.
 8. Wsparcie żywieniowe: Turnus może obejmować omówienie i edukację dotyczącą żywienia, a także wsparcie w karmieniu dziecka.
 9. Wsparcie osteopatyczne: Dla dzieci z konkretnymi potrzebami, istnieje opcja wsparcia osteopatycznego, które może pomóc w korekcie nieprawidłowości układu autonomicznego i traum okołoporodowych.
 10. Podsumowanie i zalecenia: Na koniec turnusu rodzice otrzymają podsumowanie postępów dziecka oraz zalecenia dotyczące dalszej opieki i terapii.

Jak dobieramy zajęcia podczas turnusu

Dobór zajęć podczas turnusu terapeutycznego jest starannie opracowywany, aby zapewnić maksymalną korzyść i postęp dla każdego dziecka. Nasz zespół specjalistów przestrzega kilku istotnych etapów w procesie doboru zajęć:

 1. Wizyta diagnostyczna i plan terapeutyczny: Na początku turnusu przeprowadzana jest szczegółowa wizyta diagnostyczna u zespołu pediatry/neurologa oraz kierownika zespołu terapeutycznego. Na podstawie tej diagnozy oraz wywiadu z rodzicami, tworzony jest indywidualny plan terapeutyczny, który stanowi podstawę doboru zajęć.
 2. Terapia fizjoterapeutyczna-neurorozwojowa: W ramach codziennych sesji terapeutycznych, fizjoterapeuta neurorozwojowy pracuje z dzieckiem nad poprawą zdolności ruchowych, symetrią ciała, jakością wzorców ruchowych i innymi aspektami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
 3. Specjaliści dziedzinowi: Dziecko ma regularne wizyty u specjalistów, takich jak neurolopeda, terapeuta SI, psycholog, osteopata czy terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Te wizyty są dostosowywane do potrzeb dziecka i mogą obejmować różne terapie i techniki.
 4. Różnorodność terapii: Program zawiera różnorodność terapii, takich jak elektrostymulacja, terapia czaszkowo-krzyżowa, kinesiotaping czy terapia ręki. Wybór terapii jest oparty na indywidualnych potrzebach i celach.
 5. Nauka pielęgnacji neurorozwojowej (Baby Handling): Rodzice uczą się prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej, co pozwala im kontynuować terapię i ćwiczenia w domu.
 6. Zajęcia edukacyjne: Turnus może obejmować także edukacyjne sesje, takie jak nauka karmienia łyżeczką, wybór odpowiednich sprzętów dla dziecka czy omówienie żywienia. Wspieramy rodziców w codziennych wyzwaniach związanych z opieką nad dzieckiem.
 7. Stymulacja sensoryczna: Terapeuci mogą stosować różne metody stymulacji sensorycznej, dostosowane do potrzeb dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego czy wybiórczości pokarmowej.
 8. Ewaluacja postępów: Regularnie monitorujemy postępy dziecka podczas turnusu i dostosowujemy terapie w miarę potrzeb, aby zapewnić optymalne rezultaty.

Dobór zajęć jest oparty na interdyscyplinarnym podejściu, uwzględniającym indywidualne potrzeby i cele każdego dziecka. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia w rozwoju zdrowia i umiejętności dzieci uczestniczących w turnusie terapeutycznym.

fizjoterapia dla bobasów w trakcie 10 dniowego turnusu
terapia si turnus dla niemowląt

Z jakich metod korzystamy w trakcie turnusu?

Metody są wykorzystywane w sposób indywidualny dla każdego dziecka, zgodnie z jego diagnozą i potrzebami. Nasz zespół terapeutów  pracuje w sposób interdyscyplinarny i uczciwy, przekazując informacje o najlepszych rozwiązaniach dla dziecka. Dokładnie dobieramy i dostosowujemy metody, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty i wsparcie dla rozwoju zdrowia i umiejętności dzieci uczestniczących w turnusie.

Oto niektóre z głównych metod, które są wykorzystywane w naszym programie:

 • NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment): Metoda ta skupia się na poprawie jakości ruchu i koordynacji poprzez kontrolowanie napięcia mięśniowego oraz rozwijanie wzorców ruchowych.
 • Vojta: Wykorzystuje naturalne reakcje ruchowe dziecka w odpowiedzi na stymulację, aby wpływać na układ nerwowy i poprawiać zdolności motoryczne.
 • Integracja Sensoryczna (SI): Ta metoda opiera się na stymulacji sensorycznej, która pomaga dziecku lepiej przetwarzać bodźce z otoczenia i rozwijać koordynację ruchową.
 • RCM (Castillo Morales Concept): Skupia się na poprawie funkcji mięśni twarzy i jamy ustnej, co wpływa na połykanie, mowę i inne funkcje.
 • Kinesiotaping: Wykorzystuje elastyczne taśmy do wsparcia mięśni, poprawy napięcia i wzorców ruchowych.
 • Elektrostymulacja: Stosowanie niewielkich prądów elektrycznych w celu stymulowania mięśni i poprawy kontroli ruchów.
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: Opiera się na stymulacji okolic czaszki i krzyża, co może wpływać na układ nerwowy i poprawę funkcji.
 • Terapia ręki: Skupia się na rozwijaniu zdolności manipulacyjnych dłoni i palców, co ma wpływ na umiejętności precyzyjne.
 • Stymulacja sensoryczna: Wykorzystuje różnorodne techniki i narzędzia do wpływania na zmysły, co może pomóc w lepszym przetwarzaniu informacji sensorycznych.
 • Masaż Shantali: Metoda masażu oparta na tradycyjnych technikach, która może wpływać na relaksację, komfort i więź między rodzicem a dzieckiem.
 • AAC (Augmentative and Alternative Communication): Wspomaganie komunikacji dzieci, które mają trudności w mówieniu, poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i metod.
 • Ćwiczenia korekcyjne: Zastosowanie specjalnych ćwiczeń w celu poprawy symetrii ciała, napięcia mięśniowego i jakości ruchu.