Lodaer Img

Neurorehabilitacja dzieci

neurorehabilitacja dzieci w katowicach

Neurorehabilitacja dzieci z wyzwaniami odnosi się do terapeutycznego podejścia mającego na celu wspieranie i poprawę funkcjonowania układu nerwowego u dzieci, które zmagają się z różnymi schorzeniami neurologicznymi, wrodzonymi lub nabytymi. To kompleksowe podejście, które angażuje różnorodne dziedziny terapii, mające na celu pomóc dziecku w osiągnięciu jak największej niezależności i jakości życia.

Neurorehabilitacja dzieci jest wieloetapowym procesem, który wymaga zaangażowania rodziców, opiekunów i całego zespołu terapeutycznego. Kluczowym aspektem jest kontynuacja terapii i ćwiczeń w codziennym życiu dziecka, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie postępów.

“Neurorehabilitacja to sztuka pomagania mózgowi w naprawie samego siebie." 

Dr. Paul Bach-y-Rita

Kiedy stosuje się neurorehabilitację

Wskazania do neurorehabilitacji dzieci to zmaganie się z chorobami układu nerwowego takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe ujawniające się we wczesnym dzieciństwie (m.in. rdzeniowy zanik mięśni, dystrofia mięśniowa), zespoły padaczkowe i inne choroby genetyczne wpływające na trwałą niepełnosprawność (zespół Downa, Retta, Angelmana).

Jakie terapie wykorzystuje się w neurorehabilitacji?

W neurorehabilitacji dzieci wykorzystuje się różnorodne metody terapii, które mają na celu wspieranie rozwoju funkcji neurologicznych, przywracanie utraconych umiejętności oraz poprawę jakości życia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

 • Fizjoterapia: Fizjoterapeuci skupiają się na poprawie funkcji ruchowych, równowagi, koordynacji i siły mięśniowej. Wykorzystują różnorodne ćwiczenia, techniki manualne oraz urządzenia wspomagające, takie jak ortotyki czy protezy.
 • Terapia zajęciowa: Terapeuci zajęciowi pomagają w rozwijaniu umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych, motoryki małej oraz zdolności do wykonywania codziennych czynności.
 • Logopedia: Logopedzi pomagają w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych, takich jak trudności w mowie, języku czy połykaniu.
 • Terapia poznawcza: Koncentruje się na poprawie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, planowanie czy rozumienie. Często stosowana w przypadkach uszkodzenia mózgu.
 • Terapia behawioralna: Skupia się na zmianie zachowań i reakcji emocjonalnych w celu poprawy funkcjonowania psychospołecznego.
 • Terapia sensoryczna: Pomaga w regulacji zmysłów i reakcji na bodźce zewnętrzne. Jest szczególnie stosowana w przypadku dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.
 • Muzykoterapia: Wykorzystuje muzykę i dźwięki w celu poprawy funkcjonowania neurologicznego i psychospołecznego.
 • Terapia manualna: Wykonywana przez specjalistów, tacy jak osteopaci czy chiropraktycy, w celu poprawy ruchomości stawów i zmniejszenia napięcia mięśniowego.
 • Technologie asystujące: Wykorzystanie zaawansowanych urządzeń w celu wspomagania rehabilitacji ruchowej i komunikacji.

Jakie cele terapeutyczne można osiągnąć w neurorehabilitacji?

Cele terapeutyczne jakie stawiamy w neurorehabilitacji są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i wyzwań każdego małego pacjenta, w zależności od jego diagnozy, stopnia uszkodzenia i możliwości zdrowotnych.

Główne cele terapeutyczne w neurorehabilitacji mogą obejmować:

 • Poprawa funkcji motorycznych: Celem terapii może być poprawa siły mięśniowej, koordynacji, równowagi i zdolności do wykonywania ruchów.
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych: W przypadku dzieci z zaburzeniami mowy, celem może być poprawa komunikacji werbalnej lub alternatywnej.
 • Zwiększenie niezależności w codziennym życiu: Terapia ma na celu pomóc pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych, takich jak jedzenie, ubieranie się czy mycie.
 • Poprawa zdolności poznawczych: Celem jest poprawa pamięci, uwagi, koncentracji i innych funkcji poznawczych.
 • Redukcja bólu i sztywności: Terapia może pomóc w zmniejszeniu dolegliwości bólowych i poprawie zakresu ruchu.
 • Poprawa zdolności społecznych i emocjonalnych: Terapia może pomóc w zrozumieniu i wyrażaniu emocji oraz w nawiązywaniu relacji z innymi.
 • Zdolność do samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym i edukacyjnym: Terapia ma na celu wsparcie dziecka w byciu aktywnym uczestnikiem życia społecznego i edukacyjnego, jeśli to możliwe.
 • Zwiększenie niezależności w mobilności: Celem jest wsparcie pacjenta w samodzielnym poruszaniu się, jeśli to możliwe.
 • Zmniejszenie częstości występowania napadów: Terapia ma na celu poprawę zarządzania napadami i redukcję ich częstości.

Czy dobrą decyzją w problemach neurologicznych będą turnusy rehabilitacyjne ?

Tak dedykowane turnusy terapeutyczne to świetna opcją dla dzieci z wyzwaniami neurologicznymi, które wymagają intensywnej i spersonalizowanej terapii. Turnus terapeutyczny to okres, podczas którego dziecko uczestniczy w dostosowanych i intensywnych sesjach terapeutycznych w naszym centrum. Program trwa zwykle od 5 od 10 dni roboczych, w zależności od potrzeb i dostępności.