Lodaer Img

Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem

czy integracja sensoryczna jest dobra w autyzmie

Nadwrażliwość sensoryczna to jedno z najbardziej powszechnych i zarazem złożonych zjawisk występujących w autyzmie. Osoby z autyzmem często doświadczają trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych, co może prowadzić do nadmiernej reaktywności lub braku reakcji na dźwięki, zapachy, dotyk i inne doznania. Specyficzna charakterystyka jest powszechnie akceptowana i opisana w literaturze naukowej na temat autyzmu.

Nadwrażliwość sensoryczna może mieć znaczący wpływ na codzienne życie, wpływając na zdolność do nauki, interakcji społecznych i wykonywania podstawowych czynności życiowych. Dlatego też coraz więcej uwagi poświęca się terapiom i interwencjom mającym na celu poprawę integracji sensorycznej.

Celem naszego artykułu jest zrozumienie, co to jest integracja sensoryczna i jakie metody terapeutyczne mogą pomóc w jej poprawie u osób z autyzmem.

Integracja sensoryczna to proces organizowania i interpretowania informacji sensorycznych, które docierają do naszego mózgu ze wszystkich zmysłów. W praktyce oznacza to, jak nasz mózg przetwarza różne bodźce, takie jak dotyk, smak, zapach, dźwięk i obraz, i jak te informacje są używane do reagowania na otoczenie.

Termin „integracja sensoryczna” został wprowadzony przez amerykańską terapeutkę zajmującą się terapią zajęciową, Jeana Ayres. Ayres była pionierką w dziedzinie integracji sensorycznej i jej badania stanowią podstawę dla wielu współczesnych praktyk terapeutycznych. Według Ayres, zaburzenia w integracji sensorycznej mogą prowadzić do problemów w rozwoju, uczeniu się i zachowaniu, ponieważ osoba ma trudności z przetwarzaniem i reagowaniem na informacje z otoczenia.

Integracja sensoryczna jest szczególnie ważna w kontekście zaburzeń rozwojowych, takich jak autyzm. Osoby z autyzmem często mają trudności z przetwarzaniem sensorycznym, co może wpływać na ich zdolność do interakcji z otoczeniem i wykonywania codziennych czynności.

Dlaczego integracja sensoryczna jest ważna w autyzmie?

Choć nadwrażliwość sensoryczna jest powszechnie rozpoznawana jako cecha autyzmu, mniej znanym aspektem jest to, jak zaburzenia sensoryczne wpływają na zdolności adaptacyjne i funkcjonowanie społeczne.  Przykładowo trudności w przetwarzaniu bodźców dźwiękowych mogą utrudniać koncentrację w szkole, co z kolei wpływa na wyniki edukacyjne dziecka. Podobnie, nadwrażliwość na bodźce dotykowe może wpływać na umiejętność nawiązywania relacji społecznych, co jest kluczowe dla rozwijania umiejętności emocjonalnych dzieci.

W praktyce, znaczy to, że zaburzenia sensoryczne mogą wpływać na  różne aspekty życia, od zdolności do samodzielnego jedzenia, ubierania się, aż po interakcje z rówieśnikami i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Dlatego też, terapie skoncentrowane na integracji sensorycznej są kluczowym elementem wszechstronnego planu leczenia autyzmu.

Integracja sensoryczna nie tylko pomaga w zrozumieniu i przetwarzaniu bodźców zewnętrznych, ale również w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do nauki i interakcji. Dzięki terapii skoncentrowanej na integracji sensorycznej, dzieci z autyzmem doświadczają znaczącej poprawy w jakości życia, co potwierdzają liczne badania i obserwacje kliniczne.

Metody i techniki integracji sensorycznej wykorzystywane w autyzmie

Dzięki różnorodnym technikom i metodom, terapeuci mogą indywidualnie dostosować terapie, aby sprostać unikatowym potrzebom sensorycznym dzieci z autyzmem. Efektywne metody w tym zakresie mogą znacząco ułatwić komunikację, zwiększyć zdolność do koncentracji oraz poprawić interakcje.

Poniżej przedstawiamy kilka metod, które zdobyły uznanie w praktyce kliniczne:

Terapia ocupacyjna z elementami integracji sensorycznej

Jedna z najbardziej wszechstronnych i skutecznych form terapii stosowanych w leczeniu autyzmu. Metoda łączy tradycyjne techniki terapii ocupacyjnej z nowoczesnymi podejściem do integracji sensorycznej. Pozwala na holistyczne spojrzenie na problemy związanych z przetwarzaniem sensorycznym.

Głównym celem jest poprawa zdolności dziecka do przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne, co w konsekwencji prowadzi do lepszego funkcjonowania w codziennych sytuacjach. Terapia może pomóc w rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji, równowagi.

W terapii tej wykorzystuje się szeroki wachlarz ćwiczeń i aktywności. Mogą to być na przykład:

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem piłek terapeutycznych, które pomagają w rozwoju równowagi i koordynacji.
 • Zadania związane z manipulacją różnymi materiałami (np. piasek, woda, glina), które stymulują zmysł dotyku.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wagi i oporów, które pomagają w rozwoju zmysłu propriocepcji.
 • Zadania związane z rozpoznawaniem i klasyfikacją dźwięków, zapachów czy smaków.

Typowa sesja trwa od 45 do 60 minut i zwykle jest prowadzona w odpowiednio przygotowanym gabinecie, jednak wiele ćwiczeń można również wykonywać w domu. Sesje są zwykle bardzo interaktywne i zawierają elementy zabawy, co sprawia, że są atrakcyjne dla dzieci.

Terapia przez zabawę

W kontekście autyzmu, terapia przez zabawę służy jako platforma do rozwijania umiejętności życiowych i społecznych. Wykorzystując naturalną skłonność dzieci do zabawy, jako podstawowy element interakcji u dzieci z autyzmem.

Celem jest rozwijanie umiejętności w kontekście zabawy. Dzięki temu dzieci uczą się, jak nawiązywać relacje, rozumieć i wyrażać emocje, oraz jak radzić sobie z różnymi sytuacjami.

W terapii przez zabawę stosuje się różne rodzaje zabawek i aktywności, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Przykładowo mogą obejmować:

 • Zabawki edukacyjne, które pomagają w rozwijaniu umiejętności motorycznych i koordynacji.
 • Gry planszowe i karciane, które uczą zasad współpracy i czekania na swoją kolej.
 • Aktywności artystyczne, takie jak malowanie czy rzeźbienie, które stymulują wyobraźnię i kreatywność.
 • Zabawy ruchowe, takie jak chowanie się czy berek, które pomagają w rozwijaniu umiejętności motorycznych i koordynacji.

Sesje terapeutyczne trwają od 30 do 60 minut i odbywają się w przyjaznym dla dziecka otoczeniu. Terapeuta obserwuje dziecko podczas zabawy i interweniuje w sposób, który promuje pożądane umiejętności i zachowania.

Terapia muzyczna

Terapia muzyczna to unikatowa forma interwencji, która wykorzystuje muzykę jako medium do osiągnięcia celów terapeutycznych u dzieci z autyzmem. Dźwięki, melodie i rytmy służą tu jako narzędzia do komunikacji i wyrażania siebie.

Głównym celem jest wykorzystanie muzyki do stymulacji emocjonalnej, kognitywnej i społecznej. Terapia pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, poprawie koncentracji i koordynacji oraz w radzeniu sobie z lękiem i stresem.

Terapia muzyczna może obejmować:

 • Improwizację na różnych instrumentach muzycznych.
 • Śpiew i korzystanie z różnych form wokalizacji.
 • Analizę i interpretację utworów muzycznych.
 • Komponowanie i tworzenie własnej muzyki.

Sesje są prowadzone w spokojnym i komfortowym środowisku, gdzie dziecko może swobodnie eksplorować różne formy ekspresji muzycznej. Terapeuta może używać różnych instrumentów, od prostych jak bębenki czy dzwonki, do bardziej zaawansowanych jak fortepian czy gitara. Sesje trwają od 30 do 60 minut i są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Ćwiczenia proprioceptywne

Ćwiczenia proprioceptywne koncentrują się na rozwijaniu świadomości ciała i jego pozycji w przestrzeni. Dzięki nim dzieci z autyzmem mogą lepiej zrozumieć swoje ciało i nauczyć się, jak je kontrolować.

Ćwiczenia pomagają w zwiększeniu kontroli nad ruchami, co jest szczególnie ważne dla dzieci z autyzmem, które często mają problemy z motoryką.

W ćwiczeniach proprioceptywnych wykorzystuje się różne techniki i narzędzia, takie jak:

 • Tory przeszkód, które pomagają w rozwoju równowagi i koordynacji.
 • Bujanie i kołysanie pomaga dzieciom zrozumieć, jak ich ciało reaguje na ruch i przyspieszenie.
 • Noszenie ciężarów lub korzystanie z opasek na nadgarstki i kostki, co pomaga w zrozumieniu, jak ciało reaguje na różne obciążenia.
 • Ćwiczenia z piłkami terapeutycznymi, które wpływają na rozwoju równowagi i koordynacji.

Terapia behawioralna z elementami integracji sensorycznej

Zintegrowana forma terapii łączy elementy terapii behawioralnej z technikami integracji sensorycznej, aby stworzyć holistyczne podejście do leczenia autyzmu. Skupia się na modyfikacji zachowań, jednocześnie uwzględniając unikatowe potrzeby sensoryczne dziecka.

Celem terapii jest zrozumienie i modyfikacja problematycznych zachowań, jednocześnie poprawiając zdolność do przetwarzania bodźców sensorycznych. Dzięki temu terapia pomaga w zwiększeniu adaptacyjności i elastyczności w różnych sytuacjach środowiskowych.

W tej formie terapii wykorzystuje się różne metody i techniki, takie jak:

 • Analiza funkcjonalna zachowania: Pozwala zrozumieć, co wywołuje określone zachowania i jak je modyfikować.
 • Stymulacja sensoryczna: Użycie różnych bodźców, jak dźwięki, tekstury czy kolory, do zrozumienia i poprawy reakcji sensorycznych.
 • Trening umiejętności społecznych: Ćwiczenia mające na celu poprawę interakcji społecznych, takich jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego czy zrozumienie emocji innych.
 • Techniki relaksacyjne: Użycie metody jak głębokie oddychanie czy medytacja, aby pomóc w radzeniu sobie z lękiem i stresem.

Sesje trwają od 30 do 60 minut, zwykle rozpoczynają się od krótkiego okresu aklimatyzacji który jest szczególnie ważny dla dzieci. W tym czasie terapeuta może zaoferować dziecku różne zabawki lub materiały sensoryczne, aby pomóc mu się zrelaksować i poczuć się komfortowo w nowym środowisku.

Jak można wspierać integrację sensoryczną w domu?

Integracja sensoryczna to nie tylko zadanie dla specjalistów. Wspieranie integracji sensorycznej nie musi być ograniczone tylko do gabinetu terapeutycznego. Istnieje wiele sposobów, w jakie rodzice i opiekunowie mogą pomagać dzieciom z autyzmem w codziennym życiu.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni sensorycznej w domu jest jednym z najważniejszych elementów. Można na przykład ustalić miejsce, które będzie służyło jako kącik sensoryczny. Może to być namiot, hamak czy nawet koc z poduszkami, gdzie dziecko może się zrelaksować i poczuć się bezpiecznie. Warto również zastosować różne tekstury, używając materiałów o różnych fakturach, takich jak pluszowe zabawki, piłki sensoryczne czy maty z różnymi fakturami.


Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zabaw, które są nie tylko edukacyjne, ale również dostarczają mnóstwo zabawy:

 1. Zabawy z wodą: Napełnij miskę wodą i dodaj różne przedmioty, takie jak korki, kamienie, koraliki. Dziecko może eksplorować różne tekstury i temperatury, a także ćwiczyć umiejętności chwytne.
 2. Piasek kinetyczny: Użyj piasku kinetycznego do tworzenia różnych kształtów i struktur. To doskonały sposób na rozwijanie zdolności motorycznych i sensorycznych.
 3. Malowanie palcami: Użyj nietoksycznych farb, żeby dziecko mogło swobodnie malować palcami na kartce papieru. To świetny sposób na eksplorację kolorów i tekstur.
 4. Zabawy z żywnością: Użyj różnych rodzajów żywności o różnych teksturach i smakach, takich jak banany, makaron czy galaretka, żeby dziecko mogło je dotykać, smakować i wąchać.
 5. Zabawy z tkaninami: Zbierz różne rodzaje tkanin o różnych fakturach, takich jak jedwab, bawełna, welur, i pozwól dziecku je dotykać i porównywać.
 6. Zabawy dźwiękowe: Użyj instrumentów muzycznych lub przedmiotów domowych, takich jak garnki i łyżki, do tworzenia różnych dźwięków. To doskonały sposób na rozwijanie słuchu i rytmiki.
 7. Zabawy z balonami: Napełnij balony różnymi materiałami, takimi jak ryż, piasek czy woda, i zawiąż je mocno. Dziecko może je ściskać i odkrywać różne tekstury.
 8. Zabawy z taśmą: Na podłodze rozłóż różnokolorowe taśmy klejące, tworząc różne kształty i ścieżki. Dziecko może chodzić po nich, balansując i rozwijając koordynację.
 9. Zabawy z lustrami: Ustaw kilka luster w różnych kątach i pozwól dziecku odkrywać, jak światło i odbicia działają.
 10. Zabawy z pudełkami: Zbierz różne pudełka o różnych kształtach i rozmiarach. Dziecko może je układać, wpuszczać do nich różne przedmioty i odkrywać, jak one pasują do siebie.

 

Integracja sensoryczna w domu nie musi być trudna ani skomplikowana. Jak widać, wiele z tych zabaw można zorganizować przy użyciu prostych materiałów, które często już mamy w domu. Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko jest inne i może reagować na różne bodźce w różny sposób. Dlatego też, jeśli masz wątpliwości czy pytania dotyczące najlepszych praktyk w zakresie integracji sensorycznej, zawsze warto skonsultować się z wykwalifikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Profesjonalista taki przekaże niezbędną wiedzę i pomoże dostosować metody i techniki do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka.

Turnusy integracji sensorycznej

Turnusy integracji sensorycznej stanowią innowacyjne i skuteczne podejście do wsparcia dzieci z autyzmem. Zamiast tradycyjnych, często fragmentarycznych terapii, oferują kompleksowy program, który uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka.

Zaprojektowany tak, aby zintegrować różne formy terapii w jednym miejscu. Dzięki temu dziecko otrzymuje wszechstronne wsparcie, które jest znacznie bardziej efektywne niż pojedyncze sesje terapeutyczne.

Wszystko to odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku pod okiem wykwalifikowanych terapeutów. Dlatego jeśli szukasz kompleksowego i efektywnego wsparcia dla swojego dziecka, turnusy rehabilitacyjne integracji sensorycznej są doskonałym wyborem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o turnusie integracji sensorycznej, przeczytaj tutaj.

Dodaj komentarz