Lodaer Img

Miofunkcja: diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt

Miofunkcja: diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt

Data wydarzenia: 9-10 wrzesień 2023
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Dr Mira Rządzka

Cena: 1300 zł

    Formularz zapisu na szkolenie